Afrodita

Archivo:Bouguereau venus detail.jpg
Archivo:Bouguereau venus detail.jpg

Afrodita sorgeix de l'escuma del mar, coronada amb exuberantstrenes ( el neixament de Afrodita)


Archivo:Tizian 098.jpg
Archivo:Tizian 098.jpg

Afrodita i Adonis