Activitats de Mitologia

1.Explica les tres classes de mites que es poden distingir segons el seu origen.
Mites extraodinàris, herois i els mites que pertanyen a la comunitat
2.Quin és el tema de la primera obra de la literatura europea?
3. Recull les dues definicions corresponents als dos significats de mitologia.

Mites d’origen, mites històrics i personatges extreodinàris (Déus).
4. A quin període històric se situen la majoria dels mites grecs?

Els primers mites a la prehistòria.
5. Descriu breument les diverses classes de personatges mítics.
Déus majors anomenats olímpics. Herois,
6. Quan es deixa de creure en els mites grecoromans? Per què?
Al segle 4 d.c, perquè es va imposar el cristicisme.

7. Com es coneixen els mites clàssics?
Perquè els van inventar els pares dels déus.