Afrodita era la deessade l'amor, la bellesa i el matrimoni. L'anomenaren Venus. És probable que el seu origen no sigui grec sinó oriental, de Xipre o de les costes fenícies. Ericina fou un sobrenom d'Afrodita, venerada en un santuari del mont Èrix, a Sicília. Urània fou el sobrenom d'Afrodita com a representant de l'amor pur.

external image afrodita.jpg
external image venus_milo.jpg
external image lg_afrodita.jpg